PTC Mathcad Prime 8.0 on maaliskuussa 2022 julkaistu uusin versio Mathcad-ohjelmistosta. Ohjelma on käytössä aloilla, joilla tehdään paljon mm. lujuuslaskentaa, teknistä laskennan dokumentointia, suunnittelu- ja insinöörityötä laskentapohjineen. Uuden sukupolven numeerinen ja symbolinen laskenta onnistuu sujuvasti Mathcadin avulla, kun laskentaan voi upottaa tekstiä ja tuoda taulukkolaskentaa Office-sovelluksia hyödyntäen.

sales@husgrove.com

Mathcadin avulla on helppo luoda laskennasta PDF-tuloste ja jakaa se eteenpäin kollegalle tai sitä tarvitsevalle taholle. Verkkolisenssin avulla eri työpisteillä käytettävät Mathcad-ohjelmat voivat avata saman tiedoston tai tiedoston arkaluontoiset kohdat voidaan suojata salasanalla, mikäli tietojen ei haluta päätyvän väärille tahoille.

Varmista laskentatyökalujen toimivuus ja ole mukana tulevaisuuden muutoksessa. Sillä on mahdollista, että oppilaitosten kautta tulevaisuuden työntekijät ovat jo oppineet Mathcad Primen perusteet, joten ole valmiina tukemaan tulevaa työvoimaa ja sujuvoittamaan osaamista.

sales@husgrove.com