Mathcad Prime soveltuu laskennan dokumentointiin

Mathcad Prime on numeerisen ja symbolisen laskennan ohjelmisto, jolla voi tuottaa selkeästi jäsenneltyä matemaattista dokumenttia laskenta- ja tekstikenttineen (Kuva 1.)

Kuva 1. - Mathcad Prime laskenta- ja tekstikentät

Mathcad Prime soveltuu hyvin esimerkiksi insinöörialoille, suunnittelutyöhön, rakentamiseen,  niin työelämässä kuin koulutuksessa.

Mitä voin tehdä Mathcad Prime:n avulla?

Mathcad Prime:n avulla voit kehittää ja selkeyttää laskentaasi, rakentaa laajoja laskentapohjia tai dokumentoida työtäsi.

Ohjelmisto tukee mm. Excel-integraatiota, PDF-tiedostojen luontia sekä ohjelmoinnin sisällyttämistä laskentaan.

Lisäksi Mathcad Prime hyödyntää paljon Microsoft Officen ominaisuuksia esimerkiksi tekstin muotoilussa ja tarkistuksessa.

Ohjelmistosta löytyy laaja valikoima funktioita, mahdollisuus tehdä selkeitä kaavioita ja harjoittaa matriisilaskentaa.

Fysiikan laskennassa auttaa kattava yksikkökirjasto, sekä yksiköiden selkeä kirjaus ja mahdollisuus avata yksiköt perusyksiköihin. Myös saatujen tulosten yksiköt voi tarkentaa halutuiksi (Kuva 2.), jolloin ohjelma tarkistaa lopputuloksen valintojesi mukaan.

Kuva 2. - Mathcad Primen tuloksen yksikön muokkaus ja uudelleenlaskenta

Mathcad Prime -ohjelmistolisenssi

Mathcad Prime -lisenssit ovat tuottavaan työhön, koulutukseen sekä opiskelijoille. Lue lisää lisenssivaihtoehdoista.

Työelämää palvelee yhden henkilön lisenssi tai usean työpisteen verkkolisenssi. Ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi ja kokeiluversion voit aktivoida 30 päivän ajaksi. Päälisenssiin sisältyy 2-3 kappaletta yhden henkilön kotikäyttölisenssejä käytettäväksi kotikoneella harjoitteluun tai etätyöskentelyyn.

Kouluille on 10-500 lisenssin verkkolisenssipaketteja sisältäen opettajalisenssin per 10 oppilasta sekä yhden henkilön lisenssejä esimerkiksi tutkijalle. Akateemiset lisenssit eivät ole tarkoitettu yrityskäyttöön.

sales@husgrove.com